FoldDB_logo

Beta 2,3-cyclic aminoxy acids: rigid and ring-size-independent building blocks of foldamers

Zhang, Dan-Wei., Zhang DW., Hao, Yu., Hao Y., Wu, Yun-Dong., Wu YD., Luo, Shi-Wei., Luo SW., Zhu, Nian-Yong., Zhu NY

Angew Chem Int Ed Engl

2004

fdart0129

15593152

Back